Snow Flake Draft

Cấp độ tối đa: 5

Sử dụng pháp thuật gọi một tảng thiên thạch băng khổng lồ rơi xuống vị trí đang đứng, gây sát thương thuộc tính Nước cho các đối thủ đứng gần.
Thiên thạch gây ảnh hưởng trong khu vực 7×7 ô và có tỉ lệ khiến đối thủ bị đóng băng.
Tiêu hao 1 Ice Stone mỗi lần thi triển.

[Cấp 1]: MATK 150% / 20% bị đóng băng
[Cấp 2]: MATK 200% / 30% bị đóng băng
[Cấp 3]: MATK 250% / 40% bị đóng băng
[Cấp 4]: MATK 300% / 50% bị đóng băng
[Cấp 5]: MATK 350% / 60% bị đóng băng

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.