Watery Evasion

Cấp độ tối đa: 10

Tạo một vùng nước khiến đối thủ bị giảm một nửa AGI và tốc độ di chuyển khi đi trong khu vực này, ngoại trừ bản thân và các nhân vật khác thuộc nghề Ninja sẽ không bị ảnh hưởng.
Tăng sát thương của Freezing Spear, có thể thi triển Water BallAqua Benedicta trong vùng nước Watery Evasion.
Tiêu hao 1 Stone mỗi lần tạo.

[Cấp 1]: AoE 3×3 ô, tồn tại 15 giây.
[Cấp 2]: AoE 3×3 ô, AGI -3, tồn tại 20 giây
[Cấp 3]: AoE 3×3 ô, AGI -3, tồn tại 25 giây
[Cấp 4]: AoE 5×5 ô, AGI -3, tồn tại 30 giây
[Cấp 5]: AoE 5×5 ô, AGI -5, tồn tại 35 giây
[Cấp 6]: AoE 5×5 ô, AGI -5, tồn tại 40 giây
[Cấp 7]: AoE 7×7 ô, AGI -5, tồn tại 45 giây
[Cấp 8]: AoE 7×7 ô, AGI -8, tồn tại 50 giây
[Cấp 9]: AoE 7×7 ô, AGI -8, tồn tại 55 giây
[Cấp 10]: AoE 9×9 ô, AGI -8, tồn tại 60 giây

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.