Cicada Skin Shed

Cấp độ tối đa: 5

Vào trạng thái ve sầu thoát xác giúp ninja tự động né tránh và thoát thân khỏi các đòn tấn công cận chiến.
Mỗi lần thoát thân, ninja giật lùi ra sau 7 ô. Hiệu ứng biến mất khi sử dụng hết số lần thoát thân.

[Cấp 1]: Hiệu lực 20 giây / 1 lần thoát thân
[Cấp 2]: Hiệu lực 30 giây / 1 lần thoát thân
[Cấp 3]: Hiệu lực 40 giây / 2 lần thoát thân
[Cấp 4]: Hiệu lực 50 giây / 2 lần thoát thân
[Cấp 5]: Hiệu lực 60 giây / 3 lần thoát thân

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.