Throw Zeny

Cấp độ tối đa: 10

Thuật Độn Kim, ném đồng xu vào một mục tiêu, gây sát thương xuyên giáp tương đương lượng zeny đã sử dụng.
Thời gian delay của kỹ năng là 5 giây. Sát thương bị giảm khi sử dụng lên Trùm hoặc khi đang ở trong khu vực PvP.

[Cấp 1]: Tiêu hao 500 zeny ~ 1,000 zeny
[Cấp 2]: Tiêu hao 1,000 zeny ~ 2,000 zeny
[Cấp 3]: Tiêu hao 1,500 zeny ~ 3,000 zeny
[Cấp 4]: Tiêu hao 2,000 zeny ~ 4,000 zeny
[Cấp 5]: Tiêu hao 2,500 zeny ~ 5,000 zeny
[Cấp 6]: Tiêu hao 3,000 zeny ~ 6,000 zeny
[Cấp 7]: Tiêu hao 3,500 zeny ~ 7,000 zeny
[Cấp 8]: Tiêu hao 4,000 zeny ~ 8,000 zeny
[Cấp 9]: Tiêu hao 4,500 zeny ~ 9,000 zeny
[Cấp 10]: Tiêu hao 5,000 zeny ~ 10,000 zeny

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.