Spread Attack

Cấp độ tối đa: 10

Bắn một chùm 5 viên đạn gây sát thương diện rộng.
SP tiêu hao và vùng sát thương tăng lên theo cấp độ kỹ năng.
Trang bị yêu cầu: Súng Shotgun hoặc Súng phóng lựu (Grenade Launcher).

[Cấp 1]: 15 SP, ATK 230%, AoE 3×3 ô
[Cấp 2]: 20 SP, ATK 260%, AoE 3×3 ô
[Cấp 3]: 25 SP, ATK 290%, AoE 3×3 ô
[Cấp 4]: 30 SP, ATK 320%, AoE 5×5 ô
[Cấp 5]: 35 SP, ATK 350%, AoE 5×5 ô
[Cấp 6]: 40 SP, ATK 380%, AoE 5×5 ô
[Cấp 7]: 45 SP, ATK 410%, AoE 7×7 ô
[Cấp 8]: 50 SP, ATK 440%, AoE 7×7 ô
[Cấp 9]: 55 SP, ATK 470%, AoE 7×7 ô
[Cấp 10]: 60 SP, ATK 500%, AoE 9×9 ô

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.