Desperado

Cấp độ tối đa: 10

Xả súng vào đám đông đang vây quanh, vùng xả đạn 3×3 ô.
Mục tiêu đứng càng gần nhân vật càng trúng nhiều đạn hơn, tối đa 10 phát mỗi mục tiêu.
Tốn 10 viên đạn mỗi lần bắn.
Trang bị yêu cầu: Súng lục (Revolver).

[Cấp 1]: 100% sát thương, tiêu hao 32 SP.
[Cấp 2]: 150% sát thương, tiêu hao 34 SP.
[Cấp 3]: 200% sát thương, tiêu hao 36 SP.
[Cấp 4]: 250% sát thương, tiêu hao 38 SP.
[Cấp 5]: 300% sát thương, tiêu hao 40 SP.
[Cấp 6]: 350% sát thương, tiêu hao 42 SP.
[Cấp 7]: 400% sát thương, tiêu hao 44 SP.
[Cấp 8]: 450% sát thương, tiêu hao 46 SP.
[Cấp 9]: 500% sát thương, tiêu hao 48 SP.
[Cấp 10]: 550% sát thương, tiêu hao 50 SP.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.