Scar of Tarou

Cấp độ tối đa: 5

Tấn công một mục tiêu gây sát thương nặng nề và có tỉ lệ để lại vết cắn khó lành, khiến đối thủ liên tục bị mất 1 lượng HP trong 9 giây.
Lượng HP bị rút phụ thuộc vào DEX và cấp độ kĩ năng. Không gây hiệu ứng đối với Trùm nhưng sát thương lên chúng cao gấp đôi.
Hiệu ứng mất máu có thể được chữa nhờ Heal, Cure và Clearance.
Khi cấp độ từ 30 trở lên, có tỉ lệ tấn công mục tiêu 2 lần mỗi khi sử dụng kĩ năng, tăng tỉ lệ mỗi 30 cấp.

[Cấp 1]: 100% sát thương
[Cấp 2]: 200% sát thương
[Cấp 3]: 300% sát thương
[Cấp 4]: 400% sát thương
[Cấp 5]: 500% sát thương

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.