Catnip Meteor

Cấp độ tối đa: 5

Xuất hiện một vụ rơi quả catnip khổng lồ tại một vị trí, gây sát thương thuộc tính Hồn ma và nguyền rủa đối thủ. Số lượng quả catnip rơi tăng theo cấp độ nhân vật.
Khi sử dụng chung với 1 quả Catnip Fruit, tăng tỉ lệ khiến đối phương bị nguyền rủa.

[Cấp 1]: AoE 3×3 ô, 300% MATK
[Cấp 2]: AoE 3×3 ô, 400% MATK
[Cấp 3]: AoE 5×5 ô, 500% MATK
[Cấp 4]: AoE 5×5 ô, 600% MATK
[Cấp 5]: AoE 7×7 ô, 700% MATK

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.