Dragon Breath Water

Cấp độ tối đa: 10

Ra lệnh cho Rồng khạc luồng hơi băng, gây sát thương lên tất cả mục tiêu nằm trong phạm vi của hơi thở Rồng.
Có tỉ lệ khiến đối phương bị Đóng băng.
Sức sát thương của Dragon Breath Water phụ thuộc vào lượng HP hiện tại, MaxSP của nhân vật và cấp độ của Dragon Training.
Đá Asir Rune Stone sẽ làm thay đổi thuộc tính của kỹ năng thành thuộc tính Hồn ma.
Đá Lux Anima Rune Stone sẽ làm thay đổi thuộc tính của kỹ năng thành thuộc tính Trung tính.
Lux Anima có độ ưu tiên cao hơn Asir khi sử dụng chúng đồng thời.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.