Dark Claw

Cấp độ tối đa: 5

Đâm đối thủ khiến mục tiêu chịu đựng một vết thương cực kì đau đớn trong 20 giây, làm tăng sát thương gây ra của mỗi đòn đánh.
Trong thời gian này, nhân vật bỏ qua hoàn toàn sát thương nhận từ các hiệu ứng phản ngược.
Giảm 1/2 độ hiệu quả khi sử dụng lên Trùm.

[Cấp 1]: ATK 100%, ATK tăng thêm 1.3 lần
[Cấp 2]: ATK 200%, ATK tăng thêm 1.6 lần
[Cấp 3]: ATK 300%, ATK tăng thêm 1.9 lần
[Cấp 4]: ATK 400%, ATK tăng thêm 2.2 lần
[Cấp 5]: ATK 500%, ATK tăng thêm 2.5 lần

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.