Taekwon Mission

Cấp độ tối đa: 1

Khi được kích hoạt, trên màn hình sẽ xuất hiện tên một quái vật làm mục tiêu.
Taekwon Boy và Taekwon Girl ghi được 1 điểm Taekwon Mission Point khi tiêu diệt 100 quái/mục tiêu. Sau khi tiêu diệt đủ sẽ xuất hiện ngẫu nhiên mục tiêu khác.
Nhân vật Taekwon nào nằm trong Top 10 người ghi nhiều điểm Taekwon Mission Point nhất sẽ mở khóa được tất cả các tư thế chiến đấu và có thể đánh liên hoàn (combo).
Nếu cấp độ của nhân vật từ 90 trở lên, MaxHP và MaxSP sẽ tăng gấp 3 lần và mở khóa tất cả các kỹ năng của Taekwon Boy và Taekwon Girl.

Tác dụng của kỹ năng này sẽ biến mất nếu chuyển sang nghề cấp cao hơn như Star Gladiator hoặc Soul Linker.
Dùng lệnh /taekwon để kiểm tra Taekwon Rank.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.