Acid Demonstration

Cấp độ tối đa: 10

Ném cả Bottle GrenadeAcid Bottle vào một mục tiêu, gây sát thương nổ tầm xa rất lớn. Đối thủ nhận nhiều cú nổ hơn tùy vào cấp độ kỹ năng.
Sát thương của kỹ năng ảnh hưởng bởi cấp độ, INT của nhân vật so với VIT của đối thủ.
Trong PvP, chỉ gây ra lượng sát thương bằng 50% so với bình thường lên người chơi khác nhưng có tỉ lệ làm hỏng vũ khí hoặc áo giáp của họ.
Tiêu hao 1 Bottle Grenade và 1 Acid Bottle.

[Cấp 1]: 1 lần nổ, có 1% phá hủy trang bị
[Cấp 2]: 2 lần nổ, có 2% phá hủy trang bị
[Cấp 3]: 3 lần nổ, có 3% phá hủy trang bị
[Cấp 4]: 4 lần nổ, có 4% phá hủy trang bị
[Cấp 5]: 5 lần nổ, có 5% phá hủy trang bị
[Cấp 6]: 6 lần nổ, có 6% phá hủy trang bị
[Cấp 7]: 7 lần nổ, có 7% phá hủy trang bị
[Cấp 8]: 8 lần nổ, có 8% phá hủy trang bị
[Cấp 9]: 9 lần nổ, có 9% phá hủy trang bị
[Cấp 10]: 10 lần nổ, có 10% phá hủy trang bị

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.