Hermode's Rod

Cấp độ tối đa: 5

Thực hiện màn trình diễn khiến đồng đội mất toàn bộ các hiệu ứng tốt, ngoại trừ Berserk nhưng sẽ chặn tất cả các chiêu thức phép thuật nhắm vào họ.
Tất cả đều không thể sử dụng kỹ năng trong thời gian hiệu lực.
Chỉ sử dụng được ở các bản đồ WoE, trong thời gian diễn ra sự kiện và thực hiện ở cần các cổng dịch chuyển.

[Cấp 1]: 10 giây hiệu lực
[Cấp 2]: 20 giây hiệu lực
[Cấp 3]: 30 giây hiệu lực
[Cấp 4]: 40 giây hiệu lực
[Cấp 5]: 50 giây hiệu lực

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.