Cart Termination

Cấp độ tối đa: 10

Sử dụng xe đẩy tông vào một mục tiêu, mất một ít Zeny và có tỉ lệ làm choáng đối thủ. Cấp độ kỹ năng càng cao và xe đẩy càng nặng thì sát thương càng cao.
Chỉ có thể sử dụng kỹ năng khi đang bật hiệu ứng Cart Boost.

[Cấp 1]: 600 zeny, có 5% gây choáng
[Cấp 2]: 700 zeny, có 10% gây choáng
[Cấp 3]: 800 zeny, có 15% gây choáng
[Cấp 4]: 900 zeny, có 20% gây choáng
[Cấp 5]: 1,000 zeny, có 25% gây choáng
[Cấp 6]: 1,100 zeny, có 30% gây choáng
[Cấp 7]: 1,200 zeny, có 35% gây choáng
[Cấp 8]: 1,300 zeny, có 40% gây choáng
[Cấp 9]: 1,400 zeny, có 45% gây choáng
[Cấp 10]: 1,500 zeny, có 50% gây choáng

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.