Estin

Cấp độ tối đa: 7

Đẩy ngược mục tiêu ra sau 2 ô. Chỉ những quái vật có kích cỡ Nhỏ mới nhận sát thương.
Thuộc tính của sát thương do kỹ năng Mild Wind cường hóa, nếu có.
Cho phép thi triển kỹ năng Esma trong vòng 3 giây sau khi kích hoạt Estin cấp 7.

[Cấp 1]: Tiêu hao 18 SP, 10% Sát thương
[Cấp 2]: Tiêu hao 20 SP, 20% Sát thương
[Cấp 3]: Tiêu hao 22 SP, 30% Sát thương
[Cấp 4]: Tiêu hao 24 SP, 40% Sát thương
[Cấp 5]: Tiêu hao 26 SP, 50% Sát thương
[Cấp 6]: Tiêu hao 28 SP, 60% Sát thương
[Cấp 7]: Tiêu hao 30 SP, 70% Sát thương

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.