Improve Concentration

Cấp độ tối đa: 10

Tăng AGI và DEX trong thời gian hiệu lực.
Kỹ năng này sẽ phát hiện kẻ địch đang ẩn nấp trong vùng 3×3 ô quanh nhân vật.

[Cấp 1]: AGI/DEX +3%, tiêu hao 25 SP, 60 giây hiệu lực.
[Cấp 2]: AGI/DEX +4%, tiêu hao 30 SP, 80 giây hiệu lực.
[Cấp 3]: AGI/DEX +5%, tiêu hao 35 SP, 100 giây hiệu lực.
[Cấp 4]: AGI/DEX +6%, tiêu hao 40 SP, 120 giây hiệu lực.
[Cấp 5]: AGI/DEX +7%, tiêu hao 45 SP, 140 giây hiệu lực.
[Cấp 6]: AGI/DEX +8%, tiêu hao 50 SP, 160 giây hiệu lực.
[Cấp 7]: AGI/DEX +9%, tiêu hao 55 SP, 180 giây hiệu lực.
[Cấp 8]: AGI/DEX +10%, tiêu hao 60 SP, 200 giây hiệu lực.
[Cấp 9]: AGI/DEX +11%, tiêu hao 65 SP, 220 giây hiệu lực.
[Cấp 10]: AGI/DEX +12%, tiêu hao 70 SP, 240 giây hiệu lực.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.