Solar, Lunar and Stellar Union

Cấp độ tối đa: 1

Đánh thức tiềm năng của bản thân nhờ liên kết linh hồn, tăng độ chính xác 100%, tăng tốc độ di chuyển cho bản thân và bỏ qua phòng thủ của đối thủ trong 10 phút.
Tuy nhiên, với mỗi đòn tấn công, nhân vật bị rút 2% HP khi đánh quái vật và 8% HP khi tấn công người chơi khác. Khi lượng HP chỉ còn 20% MaxHP, nhân vật sẽ chết ngay lập tức nếu tiếp tục tấn công.

Để có được kỹ năng này, các bạn tăng Solar, Lunar, and Stellar Courier lên cấp 9. Sau đó thu nhỏ bảng kỹ năng thì mới tăng được kỹ năng này.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.