Solar, Lunar and Stellar Perception

Cấp độ tối đa: 3

Biến bản đồ đang đứng thành không gian thuộc một trong các hành tinh vũ trụ gồm Mặt trời (Solar), Mặt trăng (Lunar) hay các Vì sao (Stellar).
Khi một bản đồ được biến hóa, chỉ bản thân mới cảm nhận được sự thay đổi và có thể sử dụng các chiêu thức dành riêng cho hành tinh đó.
Mỗi cấp độ sẽ chuyển bản đồ lên một hành tinh riêng và gần như không thể thay đổi lại một khi đã biến hóa.
Để kiểm tra hành tinh thuộc bản đồ nào, hãy thi triển lại kỹ năng này, kết quả sẽ hiện trên màn hình.
Mỗi hành tinh chỉ được áp dụng cho 1 bản đồ duy nhất.

[Cấp 1]: Biến nơi đang đứng thành Mặt trời
[Cấp 2]: Biến nơi đang đứng thành Mặt trăng
[Cấp 3]: Biến nơi đang đứng thành các Vì sao

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.