Roundhouse Kick

Cấp độ tối đa: 7

Nhân vật phải đang ở tư thế Roundhouse Stance để có thể thi triển chiêu thức này.
Gây sát thương lên mục tiêu đang tấn công và đẩy lùi các mục tiêu xung quanh ra phía sau.
Các mục tiêu bị đẩy lùi không nhận sát thương.
Soul Linker không thể thi triển kỹ năng này.

[Cấp 1]: Tiêu hao 14 SP, 220% sát thương
[Cấp 2]: Tiêu hao 12 SP, 250% sát thương
[Cấp 3]: Tiêu hao 10 SP, 280% sát thương
[Cấp 4]: Tiêu hao 8 SP, 310% sát thương
[Cấp 5]: Tiêu hao 6 SP, 340% sát thương
[Cấp 6]: Tiêu hao 4 SP, 370% sát thương
[Cấp 7]: Tiêu hao 2 SP, 400% sát thương

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.