Heel Drop

Cấp độ tối đa: 7

Nhân vật phải đang ở tư thế Heel Drop Stance để có thể thi triển chiêu thức này.
Gây sát thương và gây trạng thái Choáng (Stun) trong vòng 3 giây lên mục tiêu đã xác định.
Soul Linker không thể thi triển kỹ năng này.

[Cấp 1]: Tiêu hao 14 SP, 180% sát thương
[Cấp 2]: Tiêu hao 12 SP, 200% sát thương
[Cấp 3]: Tiêu hao 10 SP, 220% sát thương
[Cấp 4]: Tiêu hao 8 SP, 240% sát thương
[Cấp 5]: Tiêu hao 6 SP, 260% sát thương
[Cấp 6]: Tiêu hao 4 SP, 280% sát thương
[Cấp 7]: Tiêu hao 2 SP, 300% sát thương

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.