Sprint

Cấp độ tối đa: 10

Chạy nước rút với tốc độ đáng kinh ngạc.

Chỉ chạy theo 1 hướng và dừng chạy khi thi triển lại kỹ năng. Nhân vật tự động văng ngược ra sau nếu va chạm với chướng ngại vật.
Ở cấp 7 trở lên, nhân vật đạt trạng thái Bứt phá – Spurt, STR +10 trong 150 giây khi ngừng chạy và khi sử dụng tay không.
Trạng thái Bứt phá mất khi nhân vật cầm vũ khí.
Mỗi cấp độ kỹ năng tăng thêm sát thương tay không +10.

[Cấp 1]: 6 giây thi triển, tiêu hao 100 SP
[Cấp 2]: 5 giây thi triển, tiêu hao 90 SP
[Cấp 3]: 4 giây thi triển, tiêu hao 80 SP
[Cấp 4]: 3 giây thi triển, tiêu hao 70 SP
[Cấp 5]: 2 giây thi triển, tiêu hao 60 SP
[Cấp 6]: 1 giây thi triển, tiêu hao 50 SP
[Cấp 7]: 0 giây thi triển, tiêu hao 40 SP
[Cấp 8]: 0 giây thi triển, tiêu hao 30 SP
[Cấp 9]: 0 giây thi triển, tiêu hao 20 SP
[Cấp 10]: 0 giây thi triển, tiêu hao 10 SP

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.