Spider Web (Fiber Lock)

Cấp độ tối đa: 1

Trói một mục tiêu bằng tơ nhện và làm chúng bất động, đồng thời giảm 1/2 khả năng né tránh trong 8 giây.
Khi tấn công mục tiêu bị trói bằng các đòn tấn công thuộc tính Lửa, sát thương sẽ mạnh hơn 2.5 lần và đối thủ không còn bị trói.
Có thể giăng tối đa 3 tơ nhện một lần, mỗi lần tiêu hao 1 Cobweb.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.