Moonlit Water Mill (Sheltering Bliss)

Cấp độ tối đa: 5

Thực hiện một màn đồng diễn giữa Clown và Gypsy để tạo ra một vùng trú ẩn 5×5 ô, không thể xâm phạm bởi quái vật hay người chơi khác.
Tuy nhiên, năng lực của vùng này không thể bảo vệ họ khỏi một số đòn tấn công tầm xa hoặc các chiêu thức phép thuật.
Không thể tạo vùng trú ẩn nếu xung quanh tồn tại vật cản.

[Cấp 1]: 20 giây hiệu lực
[Cấp 2]: 25 giây hiệu lực
[Cấp 3]: 30 giây hiệu lực
[Cấp 4]: 35 giây hiệu lực
[Cấp 5]: 40 giây hiệu lực

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.