Chase Walk (Stealth)

Cấp độ tối đa: 5

Sử dụng trạng thái ẩn nấp cấp cao, không thể bị phát hiện bằng kỹ năng khi di chuyển. Tuy nhiên, bản thân sẽ bị thương tích bởi các chiêu thức thi triển lên mặt đất và sẽ để lại dấu chân.
Không có tác dụng đối với quái vật thuộc hệ Côn trùng, chủng loài Quỷ hoặc Trùm.
Tiêu hao SP nhiều hơn gấp 5 lần trong WoE.

[Cấp 1]: 70% Tốc độ di chuyển, rút 12 SP/10 giây, +1 STR sau 10 giây.
[Cấp 2]: 75% Tốc độ di chuyển, rút 14 SP/10 giây, +2 STR sau 10 giây.
[Cấp 3]: 80% Tốc độ di chuyển, rút 16 SP/10 giây, +4 STR sau 10 giây.
[Cấp 4]: 85% Tốc độ di chuyển, rút 18 SP/10 giây, +8 STR sau 10 giây.
[Cấp 5]: 90% Tốc độ di chuyển, rút 20 SP/10 giây, +16 STR sau 10 giây.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.