Soul Burn

Cấp độ tối đa: 5

Đốt cháy linh hồn và rút SP của đối thủ, tỉ lệ thành công tăng theo cấp độ kỹ năng.
Ở cấp 5, kỹ năng gây ra lượng sát thương gấp đôi SP hiện tại của đối thủ. Nếu tấn công thất bại, nhân vật sẽ nhận lượng sát thương này.
Kỹ năng có 15 giây delay sau mỗi lần thi triển.
Chỉ có thể sử dụng ở bản đồ WoE và PvP.

[Cấp 1]: 40% tỉ lệ thành công
[Cấp 2]: 50% tỉ lệ thành công
[Cấp 3]: 60% tỉ lệ thành công
[Cấp 4]: 70% tỉ lệ thành công
[Cấp 5]: 70% tỉ lệ thành công

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.