Chain Crush Combo

Cấp độ tối đa: 10

Đòn liên hoàn thứ năm, khuếch đại sức mạnh của các cú đấm, có thể ra đòn sau khi sử dụng Combo Finish hoặc Tiger Fist.
Có thể đánh liên hoàn tiếp với Asura Strike nếu nhân vật đang giận dữ và có 1 Spirit Sphere.
Sát thương tăng theo cấp độ nhân vật.
Tiêu hao 2 Spirit Spheres.

[Cấp 1]: Sát thương +500%
[Cấp 2]: Sát thương +600%
[Cấp 3]: Sát thương +700%
[Cấp 4]: Sát thương +800%
[Cấp 5]: Sát thương +900%
[Cấp 6]: Sát thương +1000%
[Cấp 7]: Sát thương +1100%
[Cấp 8]: Sát thương +1200%
[Cấp 9]: Sát thương +1300%
[Cấp 10]: Sát thương +1400%

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.