Palm Strike

Cấp độ tối đa: 5

Ra đòn tấn công bằng lòng bàn tay, sau 1 giây đối thủ sẽ thấm đòn, gây nổ lớn và hất văng mục tiêu ra sau.
Sát thương tăng theo STR và cấp độ nhân vật.
Chỉ ra đòn khi đang trong trạng thái giận dữ.

[Cấp 1]: Sát thương +300%
[Cấp 2]: Sát thương +400%
[Cấp 3]: Sát thương +500%
[Cấp 4]: Sát thương +600%
[Cấp 5]: Sát thương +700%

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.