Gospel (Battle Chant)

Cấp độ tối đa: 10

Hát một bài Thánh ca làm các thành viên tổ đội nhận được hiệu ứng tốt đồng thời gây ra các hiệu ứng xấu cho các quái vật hoặc đối thủ xung quanh.
Kỹ năng sẽ bị hủy nếu nhân vật bị Câm lặng khi đang thi triển Gospel. Liên tục tiêu hao SP khi đang hát.
Khi Paladin sử dụng kỹ năng này, mọi thay đổi về chỉ số (Stats), các hiệu ứng đang có đều bị mất.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.