Pressure (Gloria Domini)

Cấp độ tối đa: 5

Xuất hiện một cây thánh giá khổng lồ rơi thẳng xuống đối thủ, gây sát thương thuộc tính Thánh.
Sát thương tăng theo cấp độ nhân vật, khi thi triển không bị gián đoạn.

[Cấp 1]: MATK 650%
[Cấp 2]: MATK 800%
[Cấp 3]: MATK 950%
[Cấp 4]: MATK 1100%
[Cấp 5]: MATK 1250%

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.