Berserk (Frenzy)

Cấp độ tối đa: 1

Tăng MaxHP, tốc độ đánh và sát thương bằng sức mạnh của cơn thịnh nộ.
Tuy nhiên, kỹ năng này làm giảm né tránh – Flee và làm hạn chế khả năng của bản thân bao gồm di chuyển, sử dụng kỹ năng, sử dụng vật phẩm hay nhận hỗ trợ từ các kỹ năng hồi phục.
Trạng thái Cuồng nộ – Berserk sẽ rút một lượng HP mỗi giây và ngừng hồi phục HP / SP tự nhiên trong 5 phút sau khi trạng thái này mất đi.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.