Signum Crucis

Cấp độ tối đa: 10

Giảm phòng thủ của quái vật hệ Thây ma và quái vật thuộc chủng loài Quỷ trong tầm nhìn của nhân vật.
Tỉ lệ thành công phụ thuộc vào cấp độ nhân vật và của đối thủ.

[Cấp 1]: DEF -14%, có 27% tỉ lệ thành công.
[Cấp 2]: DEF -18%, có 31% tỉ lệ thành công.
[Cấp 3]: DEF -22%, có 35% tỉ lệ thành công.
[Cấp 4]: DEF -26%, có 39% tỉ lệ thành công.
[Cấp 5]: DEF -30%, có 43% tỉ lệ thành công.
[Cấp 6]: DEF -34%, có 47% tỉ lệ thành công.
[Cấp 7]: DEF -38%, có 51% tỉ lệ thành công.
[Cấp 8]: DEF -42%, có 55% tỉ lệ thành công.
[Cấp 9]: DEF -46%, có 59% tỉ lệ thành công.
[Cấp 10]: DEF -50%, có 63% tỉ lệ thành công.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.