Invulnerable Siegfried

Cấp độ tối đa: 5

Thực hiện một màn đồng diễn có tác dụng tăng sức kháng các thuộc tính và tăng khả năng chống chọi lại các trạng thái xấu cho các thành viên tổ đội trong phạm vi 31×31 ô, hiệu lực trong 60 giây.
Không cộng dồn với kỹ năng biểu diễn khác.
Kỹ năng đồng diễn chỉ kích hoạt được khi vũ công và nhạc công đứng gần, sau khi thực hiện đồng diễn, cả 2 sẽ bị mê hoặc trong 10 giây (không thể di chuyển và tấn công).
Vũ khí yêu cầu: Nhạc cụ.

[Cấp 1]: Kháng 3% các thuộc tính, kháng thuộc tính Trung tính 5%
[Cấp 2]: Kháng 6% các thuộc tính, kháng thuộc tính Trung tính 10%
[Cấp 3]: Kháng 9% các thuộc tính, kháng thuộc tính Trung tính 15%
[Cấp 4]: Kháng 12% các thuộc tính, kháng thuộc tính Trung tính 20%
[Cấp 5]: Kháng 15% các thuộc tính, kháng thuộc tính Trung tính 25%

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.