Ominous Red Moonlight

Cấp độ tối đa: 5

Sử dụng pháp thuật nhờ ánh trăng, yểm chú khiến đối thủ nhận sát thương thay vì hồi HP khi được trị thương nhờ các kỹ năng hồi phục.
Không có tác dụng với Trùm, lượng sát thương nhận bằng 1/2 lượng HP phục hồi do kỹ năng.
Chỉ có tác dụng lên người chơi khác khi ở trong các bản đồ PvP.

[LV 1]: Hiệu lực 10 giây
[LV 2]: Hiệu lực 15 giây
[LV 3]: Hiệu lực 20 giây
[LV 4]: Hiệu lực 25 giây
[LV 5]: Hiệu lực 30 giây

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.