Illusion - Shock

Cấp độ tối đa: 5

Tạo một ảo ảnh làm mờ mắt đối thủ, giảm tất cả các chỉ số chính xuống một lượng và biến đối thủ mang hình hài quái vật.
Mục tiêu bị ảnh hưởng sẽ không thể thay đổi hoặc gỡ trang bị đang sử dụng.
Không có tác dụng lên quái vật hoặc đồng đội.
Chỉ sử dụng được ở các khu vực WoE.

[LV 1]: Chỉ số chính giảm 2 ~ 3 điểm
[LV 2]: Chỉ số chính giảm 4 ~ 6 điểm
[LV 3]: Chỉ số chính giảm 6 ~ 9 điểm
[LV 4]: Chỉ số chính giảm 8 ~ 12 điểm
[LV 5]: Chỉ số chính giảm 10 ~ 15 điểm

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.