Rapid Throw

Cấp độ tối đa: 10

Biến thể cao cấp hơn của thuật Độn Kim, có thể ném đến 100k Zeny để gây sát thương xuyên giáp lên các đối thủ đang truy đuổi.
Sát thương tổng được chia đều cho mỗi đối tượng, quái vật Trùm chỉ nhận 1/2 lượng sát thương.

[LV 1]: Gây 5,000 ~ 10,000 sát thương, sử dụng 10,000 Zeny
[LV 2]: Gây 10,000 ~ 20,000 sát thương, sử dụng 20,000 zeny,
[LV 3]: Gây 15,000 ~ 30,000 sát thương, sử dụng 30,000 zeny,
[LV 4]: Gây 20,000 ~ 40,000 sát thương, sử dụng 40,000 zeny,
[LV 5]: Gây 25,000 ~ 50,000 sát thương, sử dụng 50,000 zeny,
[LV 6]: Gây 30,000 ~ 60,000 sát thương, sử dụng 60,000 zeny,
[LV 7]: Gây 35,000 ~ 70,000 sát thương, sử dụng 70,000 zeny,
[LV 8]: Gây 40,000 ~ 80,000 sát thương, sử dụng 80,000 zeny,
[LV 9]: Gây 45,000 ~ 90,000 sát thương, sử dụng 90,000 zeny,
[LV 10]: Gây 50,000 ~ 100,000 sát thương, sử dụng 100,000 zeny,

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.