Soul Cutter

Cấp độ tối đa: 5

Tấn công đối thủ bằng cú đấm sấm sét, gây sát thương trầm trọng hơn nếu đối phương đang được các Soul Linker kết nối linh hồi.
Kỹ năng làm mất hiệu ứng kết nối linh hồn, cấp độ kỹ năng càng cao, sát thương càng lớn.

[LV 1]: 100% sát thương
[LV 2]: 200% sát thương
[LV 3]: 300% sát thương
[LV 4]: 400% sát thương
[LV 5]: 500% sát thương

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.