Cross Slash

Cấp độ tối đa: 10

Kỹ năng đồng đội giữa Kagerou và Oboro. Một trong hai nhân vật sẽ tấn công đối thủ, đánh dấu chúng bằng dấu chữ thập, tồn tại 3 giây.
Khi tiếp tục tấn công đối thủ bị đánh dấu bằng Cross Slash, sát thương gây ra sẽ rất lớn.
Cấp độ nhân vật càng cao, sát thương càng lớn.

[LV 1]: ATK 200%, tầm tấn công 4 ô
[LV 2]: ATK 400%, tầm tấn công 4 ô
[LV 3]: ATK 600%, tầm tấn công 4 ô
[LV 4]: ATK 800%, tầm tấn công 5 ô
[LV 5]: ATK 1000%, tầm tấn công 5 ô
[LV 6]: ATK 1200%, tầm tấn công 5 ô
[LV 7]: ATK 1400%, tầm tấn công 6 ô
[LV 8]: ATK 1600%, tầm tấn công 6 ô
[LV 9]: ATK 1800%, tầm tấn công 6 ô
[LV 10]: ATK 2000%, tầm tấn công 7 ô

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.