Magic Rod

Cấp độ tối đa: 5

Sau khi bị tấn công bởi một chiêu thức, Magic Rod có tỉ lệ làm nhân vật nhận SP thay vì nhận sát thương của kỹ năng đó.
Đối phó với Spell Breaker bằng kỹ năng này sẽ hút 20% MaxSP của đối thủ khi áp dụng thành công.

[Cấp 1]: Nhận 20% SP
[Cấp 2]: Nhận 40% SP
[Cấp 3]: Nhận 60% SP
[Cấp 4]: Nhận 80% SP
[Cấp 5]: Nhận 100% SP

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.