Combo Finish

Cấp độ tối đa: 5

Đòn liên hoàn thứ ba, tấn công đối thủ bằng một cú đấm uy lực.
Chỉ thi triển sau Chain Combo. Sát thương tăng dựa trên STR.
Có thể đánh liên hoàn với Asura Strike khi bản thân đang trong trạng thái của Explosion Spirit và đang có nhiều hơn 1 Spirit Sphere.
Tiêu hao 1 Spirit Sphere mỗi lần ra đòn.

[Cấp 1]: ATK 200%
[Cấp 2]: ATK 250%
[Cấp 3]: ATK 300%
[Cấp 4]: ATK 350%
[Cấp 5]: ATK 400%

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.