Chain Combo

Cấp độ tối đa: 5

Đòn liên hoàn thứ hai, tấn công đối thủ bằng bốn cú đấm trong một lần ra đòn.
Chỉ thi triển sau Triple Attack. Sát thương mạnh hơn khi sử dụng Tay đấm – Knuckle.
Có thể thi triển liên hoàn với Combo Finish.

[Cấp 1]: ATK 200%
[Cấp 2]: ATK 250%
[Cấp 3]: ATK 300%
[Cấp 4]: ATK 350%
[Cấp 5]: ATK 400%

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.