Asura Strike

Cấp độ tối đa: 5

Hủy diệt đối thủ bằng tuyệt chiêu Nhất quyền đoạt mạng, gây sát thương xuyên giáp cực kì lớn và sử dụng toàn bộ SP hiện có của nhân vật.
Chỉ có thể thực hiện kỹ năng khi đang trong trạng thái giận dữ của Explosion Spirits.
Sát thương tăng gấp đôi nếu đang giữ 6 Spirit Sphere trở lên.
Sau khi tấn công, trạng thái giận dữ biến mất và không thể hồi phục SP trong 3 giây.
Tiêu hao 5 Spirit Sphere.

[Cấp 1]: ATK +400
[Cấp 2]: ATK +500
[Cấp 3]: ATK +700
[Cấp 4]: ATK +850
[Cấp 5]: ATK +1000

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.