Soul Explosion

Cấp độ tối đa: 5

Phá hủy linh hồn đã được phù phép lên mục tiêu, gây sát thương tỉ lệ thuận với lượng HP hiện tại của đối phương.
Không thể sử dụng kỹ năng này nếu mục tiêu chưa được phù phép linh hồn hoặc sinh lực hiện tại của đối phương ít hơn 10 HP.
Tiêu thụ 10 năng lượng linh hồn.
Chỉ có thể sử dụng ở chế độ WoE và PvP.

[Cấp 1]: Giảm 30% HP hiện tại
[Cấp 2]: Giảm 40% HP hiện tại
[Cấp 3]: Giảm 50% HP hiện tại
[Cấp 4]: Giảm 60% HP hiện tại
[Cấp 5]: Giảm 70% HP hiện tại

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.