Book of Dimension

Cấp độ tối đa: 5

Chiêu thức Vũ Trụ.
Chỉ có thể sử dụng ở chế độ WoE và PvP.
Mượn năng lượng từ miền không gian khác để tăng độ hiệu quả của các chiêu thức vũ trụ trong 1 phút.
Các hiệu ứng sau sẽ được áp dụng cho:
Nova Explosion: Bỏ thời gian hồi chiêu.
Star Emperor Advent: Tạo 2 quả cầu phòng thủ có độ kiên cố bằng với MaxSP của nhân vật sau khi thi triển, tồn tại trong 30 giây.
Hiệu ứng sẽ mất sau khi thực hiện một trong hai kỹ năng trên.

[Cấp 1]: Thời gian hồi chiêu: 150 giây
[Cấp 2]: Thời gian hồi chiêu: 120 giây
[Cấp 3]: Thời gian hồi chiêu: 90 giây
[Cấp 4]: Thời gian hồi chiêu: 60 giây
[Cấp 5]: Thời gian hồi chiêu: 30 giây

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.