Gravity Control

Cấp độ tối đa: 1

Chiêu thức Vũ Trụ.
Chỉ có thể sử dụng ở chế độ WoE và PvP.
Bẻ cong miền không gian xung quanh đối thủ và nhấc bổng lên không trung.
Đối tượng đang lơ lửng sẽ không thể tấn công hay di chuyển. Khi hiệu ứng biến mất, đối tượng sẽ rơi xuống và nhận sát thương Trung tính.
Sát thương khi rơi xuống được tính bởi ATK của nhân vật và độ nặng của đối tượng.
Hiệu ứng sẽ biến mất nếu thi triển lại kỹ năng lên đối tượng đang ở trên không.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.