Nova Explosion

Cấp độ tối đa: 5

Chiêu thức Vũ Trụ.
Chỉ có thể sử dụng ở chế độ WoE và PvP.
Tấn công một đối thủ bằng sát thương Trung tính cố định, sát thương này không thể bị giảm bởi bất kỳ hiệu ứng nào.
Không thể sử dụng bất kì kỹ năng nào khác trong 2 giây sau khi sử dụng Nova Explosion. Có 20 giây thời gian delay của kỹ năng.

[Cấp 1]: Sát thương 300%
[Cấp 2]: Sát thương 400%
[Cấp 3]: Sát thương 500%
[Cấp 4]: Sát thương 600%
[Cấp 5]: Sát thương 700%

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.