Flash Kick

Cấp độ tối đa: 7

Chiêu thức Ngôi Sao
Bọc đôi chân của võ sĩ bằng năng lượng ánh sao và đá thẳng vào kẻ địch làm đối phương mang dấu hiệu Stellar Mark.
Có thể đánh tối đa 5 dấu Stellar Mark, thời gian tồn tại của dấu tùy theo cấp độ kỹ năng.

[Cấp 1]: Sát thương 100% / tồn tại: 4 giây
[Cấp 2]: Sát thương 100% / tồn tại: 5 giây
[Cấp 3]: Sát thương 100% / tồn tại: 6 giây
[Cấp 4]: Sát thương 100% / tồn tại: 7 giây
[Cấp 5]: Sát thương 100% / tồn tại: 8 giây
[Cấp 6]: Sát thương 100% / tồn tại: 9 giây
[Cấp 7]: Sát thương 100% / tồn tại: 10 giây

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.