New Moon Kick

Cấp độ tối đa: 7

Chiêu thức Mặt Trăng.
Duy trì ở trạng thái New Moon để tấn công đối phương trong khu vực 7×7 ô bằng năng lượng bí ẩn của Mặt Trăng.
Khi đang trong trạng thái này, Star Emperor sẽ vô hình và không thể bị phát hiện bởi các quái vật chủng loài Quỷ hoặc Côn trùng.
Trạng thái New Moon sẽ biến mất sau 7 đòn đánh thường hoặc sau khi thi triển bất kỳ kỹ năng nào khác.

[Cấp 1]: Sát thương 700%
[Cấp 2]: Sát thương 800%
[Cấp 3]: Sát thương 900%
[Cấp 4]: Sát thương 1100%
[Cấp 5]: Sát thương 1200%
[Cấp 6]: Sát thương 1300%
[Cấp 7]: Sát thương 1400%

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.