Light of the Star

Cấp độ tối đa: 5

Chiêu thức Ngôi Sao
Hấp thụ năng lượng ánh sáng của các vì sao, tăng sát thương cho kỹ năng Falling Star.
Kỹ năng này không thể kích hoạt cùng với Light of the SunLight of the Moon.

[Cấp 1]: Sát thương +5% / 20 giây hiệu lực
[Cấp 2]: Sát thương +10% / 30 giây hiệu lực
[Cấp 3]: Sát thương +15% / 40 giây hiệu lực
[Cấp 4]: Sát thương +20% / 50 giây hiệu lực
[Cấp 5]: Sát thương +25% / 60 giây hiệu lực

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.