Full Moon Kick

Cấp độ tối đa: 10

Chiêu thức Mặt Trăng.
Thực hiện cú đá xoay vòng như Trăng Tròn, gây sát thương rất lớn lên tất cả mục tiêu đứng trong vùng 7×7 ô xung quanh nhân vật đồng thời thoát ra khỏi trạng thái New Moon, có tỉ lệ làm chúng bị lóa.
Cấp độ của nhân vật sẽ ảnh hưởng đến sát thương gây ra.
Chỉ có thể thi triển khi nhân vật đang trong trạng thái New Moon.

[Cấp 1]: Sát thương 1200%
[Cấp 2]: Sát thương 1300%
[Cấp 3]: Sát thương 1400%
[Cấp 4]: Sát thương 1500%
[Cấp 5]: Sát thương 1600%
[Cấp 6]: Sát thương 1700%
[Cấp 7]: Sát thương 1800%
[Cấp 8]: Sát thương 1900%
[Cấp 9]: Sát thương 2000%
[Cấp 10]: Sát thương 2100%

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.