Slug Shot (Fundamental Destruction)

Cấp độ tối đa: 5

Khai hỏa viên đạn nổ Slug Bullet vào một mục tiêu, gây sát thương rất lớn và hất văng đối thủ ra sau 6 ô.
Nhân vật sẽ giảm độ chính xác khi đứng cách đối phương từ 3 ô trở lên.
Tiêu hao 1 viên đạn Shotgun Slug.
Trang bị yêu cầu: Súng Shotgun.

[Cấp 1]: 2000% sát thương (người chơi), 1200% sát thương (quái vật), HIT -10%/ô
[Cấp 2]: 4000% sát thương (người chơi), 2400% sát thương (quái vật), HIT -9%/ô
[Cấp 3]: 6000% sát thương (người chơi), 3600% sát thương (quái vật), HIT -8%/ô
[Cấp 4]: 8000% sát thương (người chơi), 4800% sát thương (quái vật), HIT -7%/ô
[Cấp 5]: 10000% sát thương (người chơi), 6000% sát thương (quái vật), HIT -6%/ô

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.